1. Terms
  2. Terms

ACTIEVOORWAARDEN

1. De Vaderdag promotie (hierna de "Actie") wordt georganiseerd door Deliveroo Netherlands BV, Keizersgracht 562, 1017 EM te Amsterdam (hierna "Deliveroo").

2. De Actie is geldig van 12 juni 2019 tot en met 14 juni 2019 (hierna de "Actieperiode").

3. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor iedere deelnemer ouder dan 18 jaar en werkzaam bij een bedrijf met een vestigingsplaats in het bezorggebied van Deliveroo in Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den-Haag, Delft, Eindhoven, Haarlem, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht.

4. Van deelname aan deze Actie zijn uitgesloten medewerkers van Deliveroo en haar leveranciers, alsmede degenen die (in)direct betrokken zijn bij de organisatie van deze Actie.

5. De Actie bestaat uit het reageren op de post van Deliveroo op Facebook of Instagram. Waarbij het favoriete eetmoment met jouw vader wordt gedeeld. De deelnemer dient de reactie op originele wijze aan te geven waarom dit de leukste ervaring is. Deliveroo zal bepalen welke vier inzendingen winnen.

6. Na sluiting van de Actie op 14 juni 2019 worden er door Deliveroo uit de meest originele inzendingen vier winnaars gekozen. De winnaars worden door Deliveroo geïnformeerd op 14 juni 2019 via een direct message op het kanaal waarmee is gereageerd. De winnaar van de hoofdprijs ontvangt als prijs voucher waarmee een maaltijd besteld kan worden ter waarde van EUR 25,-. Het besteltegoed kan besteed worden bij Deliveroo.

7. De winnaars worden zaterdag 15 juni gecontacteerd via een direct message op het kanaal waarop ze hebben gereageerd (Facebook of Instagram). In dit bericht wordt de vouchercode gedeeld waarmee het tegoed kan worden toegevoegd aan het Deliveroo account.      

8. Op deze Actie zijn de Actievoorwaarden van toepassing. Door aan de Actie deel te nemen, aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Actievoorwaarden.

9. De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een vergelijkbare waarde. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Deliveroo.

10. Deliveroo behoudt zich het recht voor iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de Actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Deliveroo of derden.

11. Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer dat persoonsgegevens worden geregistreerd en gebruikt door Deliveroo ten behoeve van het uitvoeren van de Actie. Deliveroo voldoet bij de verwerking van de persoonsgegevens aan alle relevante privacy wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt of voor een ander doel gebruikt dan vermeld in deze Actievoorwaarden.

12. Deliveroo en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit (deelname aan) deze Actie en/of de door Deliveroo beschikbaar gestelde prijzen. Deliveroo en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden kunnen eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische stortingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de aanwijzing van de winnaar of de deelname aan de Actie.

13. De deelnemer garandeert dat alle gegevens die Deliveroo in het kader van deze Actie verkrijgt correct, up-to-date en volledig zijn.

14. Deliveroo behoudt zich het recht voor de Actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. De wijzigen of aanvullingen mogen niet ten nadele van de deelnemer zijn.

15. Met deelname aan deze Actie geeft de winnaar (bij voorbaat) kosteloos toestemming aan Deliveroo voor redelijke promotionele activiteiten (zoals publiciteit en fotografie) omtrent het winnen van de prijs, evenals het gebruik van hun naam en beeldmateriaal in promotionele materialen.

16. Voor vragen en/of klachten kan gratis contact worden opgenomen met Deliveroo Klantenservice via +31 88 3354837 of per e-mail via klantenservice@deliveroo.nl. Op vragen en/of klachten zal door Deliveroo zo spoedig mogelijk worden gereageerd.

17. Deliveroo draagt zorg voor eventueel verschuldigde kansspelbelasting.

18. De Actie wordt beheerst door Nederlands Recht. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deliveroo application

Download de App op iPhone of Android

Deliveroo iPhone application
Deliveroo Android application