1. Terms
  2. Terms
  3. Actievoorwaarden - 1000 gratis pizza’s

Actievoorwaarden - 1000 gratis pizza’s

1. De Win 1000 gratis pizza's contest (hierna de "Actie") wordt georganiseerd door Deliveroo Netherlands BV, Keizersgracht 562, 1017 EM te Amsterdam (hierna "Deliveroo").

2. De Actie is geldig van 12 november 2018 10.30 uur tot en met 15 november 2018 23.59 uur (hierna de "Actieperiode").

3. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor iedere deelnemer ouder dan 18 jaar en wonend of werkend in het bezorggebied van Deliveroo in Amsterdam. Het is niet mogelijk om meerdere keren deel te nemen aan de Actie.

4. Van deelname aan deze Actie zijn uitgesloten medewerkers van Deliveroo en haar leveranciers, alsmede degenen die (in)direct betrokken zijn bij de organisatie van deze Actie.

5. De Actie bestaat uit het invullen van een formulier (link typeform) waarbij door de deelnemer naam en e-mailadres moet worden ingevuld. Deliveroo geeft aan de 1000 eerste inzendingen een €10 voucher waarbij ze bij alle restaurants met de tag 'partner delivery' binnen de app of op de deliveroo website kunnen bestellen binnen het bezorggebied van Amsterdam en gedurende de Actieperiode.

6. Na sluiting van de Actie op 15 november 2018 worden er aan de eerste 1000 inzendingen een voucher van €10 aangeboden. De winnaars worden door Deliveroo geïnformeerd op 16 november 2018 via het opgegeven e-mailadres. Het besteltegoed kan enkel besteed worden bij één van de 150 Partner Delivery restaurants aangesloten bij Deliveroo in het bezorggebied van Deliveroo in Amsterdam.        

7. De winnaars van de Actie ontvangen een persoonlijke code ter waarde van €10. Deze persoonlijke code kan niet worden ingewisseld voor geld of gecombineerd worden met andere promoties van Deliveroo. De actie geldt uitsluitend voor bestellingen die bij 150 Partner Delivery restaurants gedaan zijn via de website of App van Deliveroo.         

8. Op deze Actie zijn de Actievoorwaarden van toepassing. Door aan de Actie deel te nemen, aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Actievoorwaarden.

9. De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een vergelijkbare waarde. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

10. Deliveroo behoudt zich het recht voor iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de Actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Deliveroo of derden.

11. Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer dat persoonsgegevens worden geregistreerd en gebruikt door Deliveroo ten behoeve van het uitvoeren van de Actie. Deliveroo voldoet bij de verwerking van de persoonsgegevens aan alle relevante privacy wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt of voor een ander doel gebruikt dan vermeld in deze Actievoorwaarden.

12. Deliveroo en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit (deelname aan) deze Actie en/of de door Deliveroo beschikbaar gestelde prijzen. Deliveroo en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden kunnen eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de aanwijzing van de winnaar of de deelname aan de Actie.

13. De deelnemer garandeert dat alle gegevens die Deliveroo in het kader van deze Actie verkrijgt correct, up-to-date en volledig zijn.

14. Deliveroo behoudt zich het recht voor de Actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. De wijzigen of aanvullingen mogen niet ten nadele van de deelnemer zijn.

15. Met deelname aan deze Actie geeft de winnaar (bij voorbaat) kosteloos toestemming aan Deliveroo voor redelijke promotionele activiteiten (zoals publiciteit en fotografie) omtrent het winnen van de prijs, evenals het gebruik van hun naam en beeldmateriaal in promotionele materialen.

16. Voor vragen en/of klachten kan gratis contact worden opgenomen met Deliveroo Klantenservice via +31 88 3354837 of per e-mail via klantenservice@deliveroo.nl. Op vragen en/of klachten zal door Deliveroo zo spoedig mogelijk worden gereageerd.

17. Deliveroo draagt zorg voor eventueel verschuldigde kansspelbelasting.

18. De Actie wordt beheerst door Nederlands Recht. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

19. Bekijk Deliveroo Privacy Policy voor meer informatie over het verwerken van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy rechten.

Deliveroo application

Download de App op iPhone of Android

Deliveroo iPhone application
Deliveroo Android application