1. Terms
 2. Terms
 3. Deliveroo customer survey

Deliveroo customer survey

 1. Qualification of competition participants
 • To qualify to enter the competition, participants must not be employees, agents or directors of Deliveroo or Morar Consulting Ltd (henceforth 'Morar', with Deliveroo henceforth 'The Organisers'), nor any company or individual connected with Deliveroo or Morar
 • Deliveroo and Morar accept no responsibility for failed competition entries, as a result of invalid email addresses, incomplete survey entries arising from any technical issues or for any other reason.
 • No purchase is necessary.
 • Only one entry per person is permitted.
 • Winners may be required to give proof of age.
 1. Competition prizes
 • One winner will receive €500 of Deliveroo credit.
 1. Competition winners
 • The winner will be selected at random by an independent third party from all the complete survey entries that are registered during the survey period.
 • Only the winning respondent will be contacted. This will be within 10 days of the end of the survey period.
 • Winners who are notified must claim their prize within 10 days of notification of their win. If we are unable to contact a winner for any reason within 10 days, the potential winner shall forfeit his / her prize and another winner will be selected at random.
 1. Competition regulation
 • In the event of any dispute regarding the rules, conduct or the results of the competition, the decision of The Organisers shall be final.
 • The Organisers reserve the right to disqualify any applicant if it has reasonable grounds to believe the applicant has breached any of these terms and conditions.
 • In the event that any applicant is disqualified from the competition, a replacement contestant applicant will be selected on the same criteria as the original applicant and will be subjected to these terms and conditions.
 • Prizes are not transferable.
 • The competition and the terms and conditions of this agreement will be governed by English law.
 • The Organisers will not pass on entrants' personal details to any other organisation without their permission.
 • By entering this competition, applicants agree to be bound by the above terms and conditions.

Deliveroo-klantenonderzoek

 1. Kwalificatie van wedstrijddeelnemers
 • Om in aanmerking te komen voor deelname aan de wedstrijd, mogen deelnemers geen werknemers, vertegenwoordigers of directeuren zijn van Deliveroo (hierna aangeduid als 'De Organisatoren') of Morar Consulting Ltd (hierna aangeduid als 'Morar') of enig ander bedrijf of individu verbonden aan Deliveroo of Morar.
 • De Organisatoren en Morar nemen geen verantwoordelijkheid voor mislukte wedstrijdinzendingen als gevolg van ongeldige e-mailadressen, onvolledige deelnames aan het onderzoek om technische redenen of om wat voor reden dan ook.
 • Een aankoop is niet nodig.
 • Er is maar één inzending per persoon toegestaan.
 • De winnaar kan om een bewijs van leeftijd gevraagd worden.
 1. Wedstrijdprijzen
 • Eén winnaar ontvangt €500 Deliveroo-tegoed.
 1. Wedstrijdwinnaars
 • De winnaar wordt door een onafhankelijke derde partij willekeurig geselecteerd uit alle volledige wedstrijdinzendingen die tijdens de onderzoeksperiode zijn geregistreerd.
 • Er wordt alleen contact opgenomen met de winnende deelnemer. Dit gebeurt binnen 10 dagen na afloop van de onderzoeksperiode.
 • Winnaars die een bericht hebben ontvangen, moeten hun prijs binnen tien dagen na de ontvangst van dit bericht claimen. Als we om wat voor reden dan ook binnen 10 dagen niet in contact kunnen komen met een winnaar, dan verliest de potentiële winnaar het recht op zijn/haar prijs en wordt een willekeurige andere winnaar geselecteerd.
 1. Wedstrijdreglementen
 • Als er een geschil ontstaat over de regels, werkwijze of resultaten van de wedstrijd, zal het besluit van De Organisatoren doorslaggevend zijn.
 • De Organisatoren behouden zich het recht voor een kandidaat te diskwalificeren als er gegronde redenen zijn om te geloven dat de kandidaat een van deze voorwaarden heeft geschonden.
 • Als er een kandidaat gediskwalificeerd wordt van deelname aan de wedstrijd, wordt een vervangende kandidaat geselecteerd op basis van dezelfde criteria als de oorspronkelijke kandidaat en wordt deze onderworpen aan deze voorwaarden.
 • Prijzen zijn niet overdraagbaar.
 • De wedstrijd en de voorwaarden van deze overeenkomst vallen onder het Engels recht.
 • De Organisatoren zullen de persoonsgegevens van de deelnemers niet zonder hun toestemming delen met andere organisaties.
 • Door deel te nemen aan deze wedstrijd stemmen kandidaten ermee in dat ze gebonden zijn aan de bovenstaande voorwaarden.
Deliveroo application

Download de App op iPhone of Android

Deliveroo iPhone application
Deliveroo Android application