1. Food-trends
  2. ACTIEVOORWAARDEN PIZZA CONTEST 2019
Algemene Voorwaarden Pizza Contest

ACTIEVOORWAARDEN PIZZA CONTEST 2019

Deliveroo Actievoorwaarden Pizza contest

1. De pizza contest actie (hierna de "Actie") wordt georganiseerd door Deliveroo Netherlands BV, Keizersgracht 562, 1017 EM te Amsterdam (hierna "Deliveroo").

2. De Actie is geldig van 5 november 2019 tot en met 24 november 2019 (hierna de "Actieperiode").

3. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor iedere deelnemer woonachtig in Nederland en ouder dan 18 jaar (hierna de "Deelnemer").

4. De Actie bestaat uit het bepalen welke van de 16 deelnemende restaurants in Nederland de beste pizza bezorgd via Deliveroo. Een overzicht van de deelnemende restaurants is te vinden op [CHECK]. De deelnemer kan op een van de deelnemende restaurants stemmen via Instagram.

5. Gedurende de Actieperiode maakt Deliveroo direct de winnaar bekend via Instagram en Facebook . De winnaar wordt door Deliveroo tevens geïnformeerd via het opgegeven e-mailadres en/of telefoonnummer en ontvangt  als prijs een week lang 20% korting op de winnende pizza.

6. Op deze Actie zijn de Actievoorwaarden van toepassing. Door aan de Actie deel te nemen, aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Actievoorwaarden.

7. De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een vergelijkbare waarde. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Deliveroo.

8. Deliveroo behoudt zich het recht voor iedere Deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de Actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Deliveroo of derden.    

9. Door deelname aan de Actie accepteert de Deelnemer dat persoonsgegevens worden geregistreerd en gebruikt door Deliveroo ten behoeve van het uitvoeren van de Actie. Deliveroo voldoet bij de verwerking van de persoonsgegevens aan alle relevante privacy wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden niet aan derden (waaronder Facebook) verstrekt of voor een ander doel gebruikt dan voor deze Actie.

10. Deliveroo en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden (waaronder Facebook) kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit (deelname aan) deze Actie en/of de door Deliveroo beschikbaar gestelde prijzen. Deliveroo en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden kunnen eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de aanwijzing van de winnaar of de deelname aan de Actie.

11. De Deelnemer garandeert dat alle gegevens die Deliveroo in het kader van deze Actie verkrijgt correct, up-to-date en volledig zijn.

12. Deliveroo behoudt zich het recht voor de Actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. De wijzigen of aanvullingen mogen niet ten nadele van de Deelnemer zijn.

13. Met deelname aan deze Actie geven de winnaars (bij voorbaat) kosteloos toestemming aan Deliveroo voor redelijke promotionele activiteiten (zoals publiciteit en fotografie) omtrent het winnen van de prijs, evenals het gebruik van hun naam en beeldmateriaal in promotionele materialen of ten behoeve van de Facebook- of Instagram pagina van Deliveroo.

14. Deliveroo draagt zorg voor eventueel verschuldigde kansspelbelasting.

15. Deliveroo handelt met deze Actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

16. Voor vragen en/of klachten kan contact worden opgenomen met Deliveroo Klantenservice via +31 88 3354837 of per e-mail via klantenservice@deliveroo.nl. Op vragen en/of klachten zal door Deliveroo zo spoedig mogelijk worden gereageerd.

17. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.

18. De Actie wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

DEELNEMERS PIZZA CONTEST

Follia

Italian District

Pazzi

Pietza

Renato's Pizzeria van der Helstplein

Sugo Amsterdam

Restaurant Amici

CIRO 1939

O'Panuozzo Mariastraat

Toni Loco - Albert Cuyp

Il Tartufo

A Ora Pizza

PizzaBar Rijslust

Pizza Hut Stadhuisplein

Aperitivo Leiden

Gusto Mangia e Bevi

Deliveroo application

Download de App op iPhone of Android

Deliveroo iPhone application
Deliveroo Android application